Nový trend ve wellness a spa – Medical Wellness

Medical Wellness (medspa, medispa, med-spa, medwellness) je souhrnný název pro aktivity v oblasti wellness, které fungují pod dohledem lékaře a spojují klasické wellness s medicínou.

Medical wellness je nový trend ve wellness a spa, který zahrnuje medicínu a wellness do jednoho pojmu. Jedná se vlastně o další vývojovou fázi wellness, která reaguje na poptávku klientů, jež vyhledávají wellness nabídky v kombinaci s příslušnými lékařskými službami. Po celém světě tak existuje a nově vzniká řada klinik, center a zařízení typu medical wellness, které nabízejí vysokou úroveň komfortu pro lidi, kteří chtějí aktivně udělat více pro sebe a své zdraví, a to nad obecně dostupné zajištění zdravotní péče.

Populace stárne, délka života se prodlužuje, a tím vzniká nová velmi početná spotřebitelská skupina, která poptává kvalitní služby a produkty nejen v oblasti wellness, ale i v oblasti zdravotnictví a medicíny. Zdravý životní styl totiž nikdy nevyjde z módy. Naopak. Zájem, povědomí a uvědomování si hodnoty svého zdraví a nutné investice do péče o něj je nejen trendy, ale stává se běžnou součástí života jedince.
Každý z nás by se jistě rád dožil vyššího věku v tom nejlepším stavu, plný energie, elánu a hlavně ve skvělé zdravotní kondici. Proto je třeba o sebe a své zdraví aktivně pečovat. A právě nový obor medical spa spojující klasické wellness s medicínou se zaměřuje jednak na prevenci onemocnění, a jednak na duševní a tělesnou rovnováhu a celkovou pohodu organismu.

Neodmyslitelnou součástí oboru medical wellness je doprovodná lékařská péče a pečlivě zpracovaná, individuálně doporučené léčba. Medical wellness pobyty nabízejí konzultace s lékařem při příjezdu, jeho dohled během celého pobytu a odborné závěrečné hodnocení. Základem těchto pobytů je pak individuální osobní plán, který zahrnuje pečlivě vybranou kombinaci lékařského ošetření a příslušných wellness procedur zohledňujících individuální schopnosti, preference a potřeby každého klienta. Důležitá je také snaha klienty dále motivovat v tomto aktivním přístupu.

Nabídka terapií a procedur se liší podle rozsahu kvalifikace a praxe příslušného lékaře. Součástí nabídky zařízení typu medical wellness jsou programy zaměřené na prevenci a podporu zdraví, hubnutí, anti-aging, modelace těla a kondici. V těchto oblastech se totiž wellness a medicína ideálně doplňují.
Širokou nabídku wellness medical pobytů najdete např. na www.spa.cz.

Klienti, kteří využijí služeb medical wellness, se budou cítit lépe, odhalí dosud skryté energetické rezervy a zvýší si svoji výkonnost. Přemostění propasti mezi klasickou medicínou a myšlenkovou koncepcí wellness by mohlo přispět ke změně paradigmat v našem přístupu ke zdraví a zároveň by mohlo přimět lidi, aby o zachování svého zdraví usilovali aktivněji, uvědoměleji a s větší radostí.